Media w szkole

Sieć współpracy nauczycieli opiekujących się szkolnymi, dziecięcymi i młodzieżowymi  telewizjami, radiami, zespołami filmowymi, studiami nagraniowymi, kołami zainteresowań etc. związanymi z przygotowywaniem, tworzeniem, redagowaniem i przekazywaniem materiałów multimedialnych. 
  • Miejsce: Bielsko-Biała, ul. Legionów 25.
  • Udział w spotkaniach Sieci jest bezpłatny.
  • Pierwsze spotkanie 2016/2017: przełom października i listopada