Jak zmienia się edukacja w USA: celne spojrzenie na cenne pomysły

Post date: Jan 7, 2015 12:41:51 PM

Zmiany otoczenia technologicznego i społecznego szkoły stawiają przed nią kardynalne wyzwania. Są to problemy o zasięgu globalnym i warto się przyglądać, jak wygląda ewolucja szkoły w różnych krajach. Zachęcam do lektury bardzo lapidarnej garści uwag uważnej obserwatorki, Heleny Zientek-Targosz. W tekście Czytelnik znajdzie cały szereg realizacji edukacyjnych idei, które są u nas na razie tylko dyskutowane. Z pewnością warto obserwować ich dalsze losy.

Tekst powyższy jest nieformalną wypowiedzią Autorki w dyskusji na temat problemów polskiej szkoły w grupie Superbelfrzy RP (opublikowano za Jej zgodą).