Materiały szkoleniowe

Najszerszym zestawem zalecanych materiałów, dobrych praktyk oraz tematycznie pogrupowanych wykazów zalecanych źródeł zewnętrznych jest prowadzony przez Lechosława Hojnackiego niekomercyjny serwis www.enauczanie.com.