Sieci współpracy

MEDIA W SZKOLE

Sieć współpracy nauczycieli zajmujących się edukacją medialną, opiekujących się szkolnymi, dziecięcymi i młodzieżowymi telewizjami, radiami, zespołami filmowymi, studiami nagraniowymi, kołami zainteresowań etc. związanymi z przygotowywaniem, tworzeniem, redagowaniem i przekazywaniem materiałów multimedialnych.

Zapraszamy także wszystkich pozostałych nauczycieli pragnących udoskonalić swój warsztat pracy w tym zakresie lub szukających inspiracji.

  • Miejsce: Bielsko-Biała, ul. Legionów 25.
  • Udział w spotkaniach Sieci jest bezpłatny.
  • Pierwsze spotkanie 2018/2019:

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli stosujących metody, techniki i zasady oceniania wspierającego rozwój / oceniania kształtującego oraz nauczycieli pragnących udoskonalić swój warsztat pracy w tym zakresie lub szukających inspiracji.

  • Miejsce: Bielsko-Biała, ul. Legionów 25.
  • Udział w spotkaniach Sieci jest bezpłatny.
  • Pierwsze spotkanie 2018/2019:

MOBILNI NAUCZYCIELE

Sieć współpracy nauczycieli stosujących technologie mobilne i chmurowe w swoim warsztacie pracy oraz nauczycieli pragnących udoskonalić swój warsztat pracy w tym zakresie lub szukających inspiracji.

  • Miejsce: Bielsko-Biała, ul. Legionów 25.
  • Udział w spotkaniach Sieci jest bezpłatny.
  • Pierwsze spotkanie 2018/2019: