WARSZTATY

W najbliższym czasie polecam:

Wykorzystanie robotów Genibot w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (29 marca 2022 r.)

Warsztaty poprowadzi Rafał Mitkowski, prezes marki EduSense, koordynator Ogólnopolskiego Programu „Uczymy dzieci programować”. Trener znany i lubiany przede wszystkim ze znanej serii warsztatów związanych z edukacyjnymi zastosowaniami Ozobotów.

WAŻNE INFORMACJE:

Treści warsztatu

 • Wykorzystanie robotów Genibot do rozwijania różnych kompetencji (nie tylko logiczne myślenie i kreatywność) .

 • Realizowanie treści wynikających z podstawy programowej przedszkola,

 • Włączanie treści programistycznych do zajęć dydaktycznych z zakresu różnych edukacji,

 • Tworzenie prostych programów z wykorzystaniem kart do kodowania Genibota,

 • Realizacja kilku przykładowych aktywności, w których integralną częścią zajęć będzie zaprogramowanie robotów,

 • Każdy uczestnik będzie pracował z Genibotem,

Zobacz Geniboty w działaniu:

 • Miejsce: Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, sala 207.

 • Udział w warsztacie jest bezpłatny.

 • Czas: 29 marca 2022 r. Dwie edycje: o godz. 16:00 i o 17:30

 • Rejestracja:

 • Limit miejsc: 15

 • Dla kogo?

  • nauczycielki i nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,

  • osoby kierujące takimi placówkami,

  • wychowawcy świetlicy,

  • nauczyciele wspomagający,

  • nauczyciele zajęć dodatkowych i rozwijających zainteresowania,

  • także: nauczyciele - rodzice dzieci w stosownym wieku