Kontakt

Lechosław Hojnacki, konsultant RODN "WOM" w Bielsku-Białej (informatyka, doradztwo programowo-metodyczne)