Informatyczny Puchar Beskidów: weź udział, zachęcam NIE TYLKO informatyków!

Post date: Dec 16, 2015 2:08:37 PM

Trwają zapisy do pierwszej edycji ogólnopolskiego Informatycznego Pucharu Beskidów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z całej Polski. Ma on na celu promowanie młodych i zdolnych osób, które są pasjonatami informatyki i nowych technologii.

Każdy uczeń zgłaszający się do konkursu wybiera jedną z trzech dostępnych specjalizacji:

  1. grafikę komputerową - składającą się z testu wiedzowego i pracy graficznej możliwej do wykonania w wybranym przez siebie programie do grafiki rastrowej (zob. przykładowe zadania)
  2. programowanie - składające się z testu wiedzowego i zadania programistycznego, do wykonania w wybranym przez siebie języku programowania (zob. przykładowe zadania)
  3. projekt informatyczny (grupowy lub nie) - dziesięciominutowy pokaz projektu okołoinformatycznego - związanego z informatyką, mechaniką, elektroniką, sterowaniem itp. Oceniana będzie pomysłowość oraz innowacyjność przedstawianego projektu.

Termin zawodów: 16 lutego 2016 r.

Zapisy: do 31 stycznia 2015 r.

Prosimy o przekazywanie dalej informacji. Opiekunem projektu nie musi być informatyk (nauczyciel informatyki/TI). Zwłaszcza trzecia z wymienionych specjalizacji została sformułowana na tyle szeroko, aby dać okazję wykazania się każdemu, kto robi coś naprawdę ciekawego.

Wszelkie aktualne informacje na stronie konkursu: ipb.e-zstih.edu.pl

Strona konkursu i szczegóły

ipb.e-zstih.edu.pl